Logo

Spielbericht: TSV Altenholz - AMTV Hamburg

TSV Altenholz  
17 : 24
(8 : 12)
   AMTV Hamburg
Zuschauer: 100

Spielverlauf

1. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 1 : 0
2. Spielminute
7 Meter Tor für TSV Altenholz - 2 : 0
3. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 3 : 0
7. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 3 : 1
9. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 4 : 1
11. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 4 : 2
Tor für AMTV Hamburg - 4 : 3
13. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 5 : 3
16. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 5 : 4
17. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 6 : 4
Tor für AMTV Hamburg - 6 : 5
19. Spielminute
7 Meter Tor für AMTV Hamburg - 6 : 6
20. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 7 : 6
Tor für AMTV Hamburg - 7 : 7
22. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 7 : 8
26. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 7 : 9
27. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 7 : 10
28. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 8 : 10
29. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 8 : 11
30. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 8 : 12
32. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 8 : 13
34. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 8 : 14
36. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 9 : 14
38. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 9 : 15
40. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 9 : 16
42. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 10 : 16
43. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 11 : 16
44. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 11 : 17
46. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 11 : 18
Tor für TSV Altenholz - 12 : 18
48. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 12 : 19
49. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 12 : 20
50. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 12 : 21
51. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 13 : 21
53. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 13 : 22
Tor für TSV Altenholz - 14 : 22
55. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 15 : 22
57. Spielminute
7 Meter Tor für TSV Altenholz - 16 : 22
58. Spielminute
Tor für TSV Altenholz - 17 : 22
60. Spielminute
Tor für AMTV Hamburg - 17 : 23
Tor für AMTV Hamburg - 17 : 24